DE HUISARTS

Wat kan de huisarts voor u betekenen bij lage rugklachten?

U bent met uw rugklachten zelf naar de huisarts gegaan of u bent door uw therapeut geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. Net als de andere zorgverleners zal de huisarts eerst een aantal vragen stellen over uw klachten. Waarschijnlijk vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en informeert uw huisarts u over uw lage rugklachten.

Omdat er in de meeste gevallen geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor de lage rugklachten zal de huisarts vooral advies geven over hoe om te gaan met de klachten. Dit kan inhouden dat u met de adviezen zelfstandig uw rugklachten de baas kunt worden, maar het kan ook betekenen dat u wordt doorverwezen naar een (gespecialiseerd) fysiotherapeut of oefentherapeut. Dit is afhankelijk van hoe lang u klachten heeft en in welke mate uw dagelijks leven door de klachten wordt beïnvloed.

Omdat de klachten geen duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, zult u in de meeste gevallen niet doorverwezen worden voor een röntgenfoto, MRI of echo, of naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Samengevat kan uw huisarts:

  • Adviseren welke zorgverlener u kunt benaderen voor de behandeling van uw lage rugklachten.
  • Adviezen geven over hoe om te gaan met lage rugklachten.
  • U gerichte pijnmedicatie geven, indien dit helpt om meer te kunnen gaan bewegen.

Meer weten over pijn?

OVER PIJN