NA UW BEHANDELING

Na uw behandeling door uw huisarts, fysiotherapeut, oefentherapeut of specialist in het ziekenhuis

Nu uw behandeling wordt afgerond is het belangrijk dat u zelf actief bezig blijft met het onder controle houden/krijgen van uw lage rugklachten. U heeft veel tips en adviezen gekregen, het is van groot belang dat u deze blijft toepassen en u zich aan de leefregels houdt. Zo kunt u er zelf voor zorgen dat u de klachten niet (snel weer) terug komen.

Blijf goed in beweging, let op uw houding en verval niet in oude gewoonten. U heeft geleerd hoe u dat kunt doen en dit kunt inpassen in uw dagelijks leven zodat u de regie in eigen hand houdt en niet afhankelijk bent van uw therapeut. Het is logisch als het actief oefenen in de loop van de tijd verwatert; dat mag! Bij (vermoeden van) opkomende klachten pakt u eerst zelf de draad weer op zoals u bij uw therapeut heeft gedaan. Als uw klachten toch terugkomen, neem dan op tijd contact op met ons, dan denken we met u mee. U hoeft hiervoor niet eerst naar de huisarts.

CONTACTGEGEVENS ZORGVERLENERS