DOORVERWIJZING NAAR HET ZIEKENHUIS

Wanneer wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis? 

Bij onvoldoende effect van de behandeling bij de fysiotherapeut of oefentherapeut kunt u door uw huisarts doorverwezen worden naar het ziekenhuis. Afhankelijk van de klachten die u ervaart zal de huisarts de keuze maken naar welke specialist hij/zij u door zal sturen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan orthopedie, neurologie, reumatologie of het pijnbehandelcentrum.

De huisarts maakt voor u deze verwijzing in orde en deze zal digitaal naar het ziekenhuis worden verzonden. In de doorverwijzing zullen beknopt uw (pijn)klachten beschreven worden.

U krijgt een afspraak thuisgestuurd of u wordt telefonisch opgeroepen. Op de afsprakenbrief staat vermeld op welke locatie van het ziekenhuis u verwacht wordt, uw afspraaktijd en welke looproute u aan moet houden in het ziekenhuis.

De gegevens van Amphia ziekenhuis, en meer informatie over een bezoek vind u hier: Amphia.nl